• Afdelingshoofd Financiën en Control

Deventer Vast 36 uur Zorg Master Senior Professional

Afdelingshoofd Financiën en Control

Dit ga je doen

Voor onze opdrachtgever, de Dimence Groep in Deventer, zijn wij op zoek naar een Afdelingshoofd Financiën en Control. De afdeling Financiën en Control maakt deel uit van de dienst Control, Financiën en Informatievoorziening (CF&I), de dienst die verantwoordelijk is voor (de uitvoering van) het financieel en administratief beleid en bestaat uit de afdelingen Salarisadministratie, Opbrengstverantwoording en Financiën en Control.

De afdeling Financiën en Control is verantwoordelijk voor het inrichten van de controlfunctie voor de verschillende stichtingen van de Dimence Groep en voor het opstellen van de jaarrekening, managementinformatie en begroting. Samen met de afdeling stel je de planning en control cyclus op, ben je verantwoordelijk voor de fiscale zaken van de organisatie en analyseer je de exploitatie en jaarcijfers. Als afdelingshoofd Financiën en Control geef je leiding aan de teams Boekhouding, Financial Control en Business Control (25 fte; 28 medewerkers). Je vervult hierin een verbindende rol en bent verantwoordelijk voor de teamontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling van de afdeling. Daarnaast ben je lid van het MT van de dienst CF&I, rapporteer je direct aan de Directeur CF&I en breng je gevraagd en ongevraagd advies uit ten aanzien van financieel beleid.

Een zeer veelzijdige positie waarin inhoudelijke kennis samengaat met natuurlijk leiderschap en aandacht voor ontwikkeling.

Dit zijn jouw werkzaamheden
 • Leidinggeven aan de afdeling Financiën en Control (25 fte; 28 medewerkers) en zorgdragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering op het gebied van Financiën en Control
 • Als People manager acteren; motiveren en inspireren van medewerkers door aandacht te hebben voor individuele- en teambehoeften
 • Het verder kwalitatief ontwikkelen van de afdeling Financiën en Control door het coachen en stimuleren van medewerkers en hun eigenaarschap te bevorderen bij de uitvoering van hun takenpakket
 • Verantwoordelijk voor het aanleveren van de managementinformatie ten behoeve van de sturing op de te behalen doelstellingen van diversie organisatieonderdelen
 • Zorgdragen voor het ten uitvoer brengen van een sluitende AO/IC met betrekking tot de activiteiten van de afdeling en het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de externe accountant voor dit onderdeel
 • Opstellen van het financiële meerjarenplan en (na overleg met het management) de meerjarenbegroting
 • Regelen van de financiering met banken en overige financiële partners over kredietverstrekking en langlopende leningen, alsmede het adviseren over aan te trekken financieringsmiddelen en het adviseren van de treasury commissie op strategisch niveau
 • Sleutelrol vervullen in het zorgen voor een goede organisatorische afstemming van de werkzaamheden met andere afdelingen/teams binnen de Dimence Groep
 • Lid van het MT van de dienst CF&I en direct rapporterend aan de Directeur CF&I; zorgen voor een eenduidige vertaling van informatie vanuit het MT naar een boodschap richting de afdeling (en andersom)
 • Mede ontwikkelen van beleid en het vertalen van het jaarplan van de dienst CF&I naar een jaarplan voor de afdeling, incl. vertaling van de consequenties van het jaarplan t.a.v. benodigde kwaliteiten, competenties en kennis binnen de teams
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directeur CF&I en Raad van Bestuur over nieuwe ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen ten aanzien van financieel beleid
Dit breng je mee
 • Een afgeronde bachelor- of masteropleiding in de richting van Bedrijfseconomie, Finance en/of Accounting, eventueel aangevuld met een vervolgopleiding in het vakgebied (RO/RA/RE/RC). Indien je nog niet over één van deze vervolgopleidingen beschikt maar wel gemotiveerd bent deze te halen, dan faciliteren zij je graag.
 • Natuurlijk leiderschap en aantoonbare ervaring binnen een leidinggevende positie
 • Expertise op het gebied van Financiën en Control in de gezondheidzorg, door interne of externe ervaringen (audit)
 • Kennis van financieel relevante wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, evenals bij voorkeur kennis van (veranderingen en ontwikkelingen in) de organisatie, besturing, wet- en regelgeving en financiering van de geestelijke gezondheidszorg
 • Alertheid op kansen en risico’s door interne- en externe ontwikkelingen
 • Uitstekende sociale vaardigheden en overtuigingskracht, om snel te kunnen schakelen tussen diverse niveaus in de organisatie en om mensen mee te krijgen in besluitvorming, verbeteringen te realiseren en de afdeling verder te ontwikkelen
 • Integriteit, zelfstandigheid, initiërend vermogen, creativiteit in het bedenken van oplossingen en managementskills
Dit krijg je
 • Een functie die is ingedeeld in FWG 70 conform de cao GGZ met bijpassend een goed salaris dat kan oplopen tot €103.569,- op jaarbasis (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Een uitdagende baan voor 32 tot 36 uur per week in een informele, laagdrempelige organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling
 • 166 vakantie-uren en 35 levensfasebudget-uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur)
 • Flexibiliteit met betrekking tot je werkdagen, bijv. 36 uur werken in 4x9 en het gelijkmatig verdelen van het werken op hun prachtige groene locatie in Deventer en vanuit huis
 • Diverse scholingsmogelijkheden en een onbeperkt gebruik van GoodHabitz, een online platform vol e-learnings
 • Aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan en veel aandacht voor een goede werk-privébalans, ofwel ondersteuning op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid
 • Gezellige, gedreven en deskundige collega’s die zich iedere dag inzetten om een bijdrage te leveren aan de best mogelijke zorg voor de cliënten van de Dimence Groep
Waar ga je werken?
Organisatie- en afdelingomschrijving
De Dimence Groep is als zorgorganisatie actief in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht, kent ongeveer 2.800 medewerkers, 1.500 vrijwilligers en bedient meer dan 50.000 cliënten. De Dimence Groep is een keten van zorg en wordt gevormd door de stichtingen Dimence, Jeugd GGZ, Transfore, Mindfit, De Kern, WijZ en Impluz. De keten bestaat uit basis GGZ en forensische psychiatrie, gespecialiseerde GGZ en maatschappelijke dienstverlening en welzijn. De Dimence Groep is een grote, solide organisatie met goede relaties met zorgverzekeraars, zorgkantoren, huisartsen, politie, gemeenten en justitie. De organisatie is vooruitstrevend en innovatief. Zo was de Dimence Groep binnen de geestelijke gezondheidszorg koploper op het gebied van Horizontaal Toezicht en wordt er momenteel sterk ingezet op digitalisering. Het is een organisatie die klaar is voor de toekomst, met als belangrijkste doel om de hoge kwaliteit en toegankelijk van hun zorg te behouden. Alle medewerkers (waaronder ook de afdeling Financiën en Control) zetten zich hier dagelijks voor in vanuit hun kantoor op Landgoed Brinkgreven, een ruim opgezette groene omgeving waar eveneens verschillende vormen van zorg worden aangeboden.

Dit ga je doen

Voor onze opdrachtgever, de Dimence Groep in Deventer, zijn wij op zoek naar een Afdelingshoofd Financiën en Control. De afdeling Financiën en Control maakt deel uit van de dienst Control, Financiën en Informatievoorziening (CF&I), de dienst die verantwoordelijk is voor (de uitvoering van) het financieel en administratief beleid en bestaat uit de afdelingen Salarisadministratie, Opbrengstverantwoording en Financiën en Control.

De afdeling Financiën en Control is verantwoordelijk voor het inrichten van de controlfunctie voor de verschillende stichtingen van de Dimence Groep en voor het opstellen van de jaarrekening, managementinformatie en begroting. Samen met de afdeling stel je de planning en control cyclus op, ben je verantwoordelijk voor de fiscale zaken van de organisatie en analyseer je de exploitatie en jaarcijfers. Als afdelingshoofd Financiën en Control geef je leiding aan de teams Boekhouding, Financial Control en Business Control (25 fte; 28 medewerkers). Je vervult hierin een verbindende rol en bent verantwoordelijk voor de teamontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling van de afdeling. Daarnaast ben je lid van het MT van de dienst CF&I, rapporteer je direct aan de Directeur CF&I en breng je gevraagd en ongevraagd advies uit ten aanzien van financieel beleid.

Een zeer veelzijdige positie waarin inhoudelijke kennis samengaat met natuurlijk leiderschap en aandacht voor ontwikkeling.

Dit zijn jouw werkzaamheden

 • Leidinggeven aan de afdeling Financiën en Control (25 fte; 28 medewerkers) en zorgdragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering op het gebied van Financiën en Control
 • Als People manager acteren; motiveren en inspireren van medewerkers door aandacht te hebben voor individuele- en teambehoeften
 • Het verder kwalitatief ontwikkelen van de afdeling Financiën en Control door het coachen en stimuleren van medewerkers en hun eigenaarschap te bevorderen bij de uitvoering van hun takenpakket
 • Verantwoordelijk voor het aanleveren van de managementinformatie ten behoeve van de sturing op de te behalen doelstellingen van diversie organisatieonderdelen
 • Zorgdragen voor het ten uitvoer brengen van een sluitende AO/IC met betrekking tot de activiteiten van de afdeling en het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de externe accountant voor dit onderdeel
 • Opstellen van het financiële meerjarenplan en (na overleg met het management) de meerjarenbegroting
 • Regelen van de financiering met banken en overige financiële partners over kredietverstrekking en langlopende leningen, alsmede het adviseren over aan te trekken financieringsmiddelen en het adviseren van de treasury commissie op strategisch niveau
 • Sleutelrol vervullen in het zorgen voor een goede organisatorische afstemming van de werkzaamheden met andere afdelingen/teams binnen de Dimence Groep
 • Lid van het MT van de dienst CF&I en direct rapporterend aan de Directeur CF&I; zorgen voor een eenduidige vertaling van informatie vanuit het MT naar een boodschap richting de afdeling (en andersom)
 • Mede ontwikkelen van beleid en het vertalen van het jaarplan van de dienst CF&I naar een jaarplan voor de afdeling, incl. vertaling van de consequenties van het jaarplan t.a.v. benodigde kwaliteiten, competenties en kennis binnen de teams
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directeur CF&I en Raad van Bestuur over nieuwe ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen ten aanzien van financieel beleid

Dit breng je mee

 • Een afgeronde bachelor- of masteropleiding in de richting van Bedrijfseconomie, Finance en/of Accounting, eventueel aangevuld met een vervolgopleiding in het vakgebied (RO/RA/RE/RC). Indien je nog niet over één van deze vervolgopleidingen beschikt maar wel gemotiveerd bent deze te halen, dan faciliteren zij je graag.
 • Natuurlijk leiderschap en aantoonbare ervaring binnen een leidinggevende positie
 • Expertise op het gebied van Financiën en Control in de gezondheidzorg, door interne of externe ervaringen (audit)
 • Kennis van financieel relevante wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, evenals bij voorkeur kennis van (veranderingen en ontwikkelingen in) de organisatie, besturing, wet- en regelgeving en financiering van de geestelijke gezondheidszorg
 • Alertheid op kansen en risico’s door interne- en externe ontwikkelingen
 • Uitstekende sociale vaardigheden en overtuigingskracht, om snel te kunnen schakelen tussen diverse niveaus in de organisatie en om mensen mee te krijgen in besluitvorming, verbeteringen te realiseren en de afdeling verder te ontwikkelen
 • Integriteit, zelfstandigheid, initiërend vermogen, creativiteit in het bedenken van oplossingen en managementskills

Dit krijg je

 • Een functie die is ingedeeld in FWG 70 conform de cao GGZ met bijpassend een goed salaris dat kan oplopen tot €103.569,- op jaarbasis (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Een uitdagende baan voor 32 tot 36 uur per week in een informele, laagdrempelige organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling
 • 166 vakantie-uren en 35 levensfasebudget-uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur)
 • Flexibiliteit met betrekking tot je werkdagen, bijv. 36 uur werken in 4x9 en het gelijkmatig verdelen van het werken op hun prachtige groene locatie in Deventer en vanuit huis
 • Diverse scholingsmogelijkheden en een onbeperkt gebruik van GoodHabitz, een online platform vol e-learnings
 • Aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan en veel aandacht voor een goede werk-privébalans, ofwel ondersteuning op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid
 • Gezellige, gedreven en deskundige collega’s die zich iedere dag inzetten om een bijdrage te leveren aan de best mogelijke zorg voor de cliënten van de Dimence Groep

Waar ga je werken?

En hoe lang ben je onderweg?
De Dimence Groep is als zorgorganisatie actief in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht, kent ongeveer 2.800 medewerkers, 1.500 vrijwilligers en bedient meer dan 50.000 cliënten. De Dimence Groep is een keten van zorg en wordt gevormd door de stichtingen Dimence, Jeugd GGZ, Transfore, Mindfit, De Kern, WijZ en Impluz. De keten bestaat uit basis GGZ en forensische psychiatrie, gespecialiseerde GGZ en maatschappelijke dienstverlening en welzijn. De Dimence Groep is een grote, solide organisatie met goede relaties met zorgverzekeraars, zorgkantoren, huisartsen, politie, gemeenten en justitie. De organisatie is vooruitstrevend en innovatief. Zo was de Dimence Groep binnen de geestelijke gezondheidszorg koploper op het gebied van Horizontaal Toezicht en wordt er momenteel sterk ingezet op digitalisering. Het is een organisatie die klaar is voor de toekomst, met als belangrijkste doel om de hoge kwaliteit en toegankelijk van hun zorg te behouden. Alle medewerkers (waaronder ook de afdeling Financiën en Control) zetten zich hier dagelijks voor in vanuit hun kantoor op Landgoed Brinkgreven, een ruim opgezette groene omgeving waar eveneens verschillende vormen van zorg worden aangeboden.

SOLLICITATIEPROCES

 • Reageer met jouw cv via onze website
 • Voer een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor
 • Voer een sollicitatiegesprek bij onze opdrachtgever
 • Voer een tweede en eventueel een derde gesprek bij onze opdrachtgever​
 • Maak indien nodig een assessment en ontvang het aanbod
 • Teken het contract en je bent klaar om te starten bij jouw nieuwe werkgever!
Linda Bredero

Meer weten?

Neem contact op met Linda Bredero
Stel een vraag