privacy statement vijzelaar.com

Privacy statement

Wij streven ernaar de privacy van de bezoekers en de gebruikers van de website www.vijzelaar.com zo goed mogelijk te beschermen. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw bezoek aan onze internetsite dient voor u een veilige ervaring te zijn. Uw gegevens worden door ons slechts gebruikt voor de onderstaande doeleinden.

Beleid

Op basis van de door u verstrekte gegevens treden wij persoonlijk met u in contact. Bij het registreren en /of solliciteren geeft u vijzelaar.com het recht om uw gegevens te beheren in onze database. Dit recht eindigt op het moment dat u ons schriftelijk informeert dat uw gegevens dienen te worden verwijderd. Wij gaan altijd discreet om met uw persoonlijke informatie en verstrekte gegevens. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, zullen wij uw gegevens nooit openbaar maken.

Bezoekersinformatie

Wij verzamelen informatie over onze bezoekers vanuit een marketingtechnische overweging. Informatie van een individuele bezoeker wordt door ons niet gebruikt. Alleen in samengevoegde vorm gebruiken wij de informatie om onze internetsite interessant en gebruik(er)svriendelijk te maken en te houden. Op die manier trachten wij u informatie aan te bieden die aansluit bij uw wensen en behoeften. De informatie die hierbij voor ons van belang is, zijn de bezoekersaantallen per pagina, de meest bezochte pagina’s en de gemiddelde tijdsduur van een bezoek aan onze internetsite.